[Báo Xây dựng] Hậu Giang: Chấp thuận Công ty Hưng Phát là nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm

(Xây dựng) – Ngày 26/5, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Bất động sản Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) có trụ sở 650 đường 3/2, khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 09/11/2022.

Ngã tư thị trấn Mái Dầm. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hậu Giang ngày 09/11/2022, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Diện tích sử dụng đất khoảng 10,936ha. Quy mô kiến trúc xây dựng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành đã được UBND huyện Châu Thành phê duyệt tại Quyết định số 6562/QĐ-UBND ngày 25/10/2019.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt ngoài và xây thô phần bên trong các công trình nhà ở trên tuyến Đường tỉnh 925 theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt và các tuyến đường khác khi được UBND tỉnh quy định cụ thể (với tầng cao 02 tầng), các thông số xây dựng nhà ở trên tuyến Đường tỉnh 925 như sau: Diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 1.807m2; Diện sàn xây dựng nhà ở khoảng 2.891,2m2. Loại nhà: Nhà ở liền kề. Quy mô dân số khoảng 2.200 người.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Địa điểm thực hiện dự án tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tiến độ thực hiện dự án là hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong vòng 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Vốn đầu tư của dự án 280.429.000.000 đồng, trong đó: Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) 146.935.000.000 đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 108.000.000.000 đồng; Chi phí dự phòng: 25.494.000.000 đồng.

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, UBND tỉnh Hậu Giang đã giao trách nhiệm nhà đầu tư ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư ngày 17/6/2020. Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành liên quan và UBND huyện Châu Thành để được hướng dẫn các trình tự, thủ tục về lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và đầu tư dự án theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện định kỳ chế độ báo cáo thực hiện dự án trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo từng quý, năm. Biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo nội dung quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1868/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 09/11/2022; Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Xem đây đủ tại: https://baoxaydung.com.vn/hau-giang-chap-thuan-cong-ty-hung-phat-la-nha-dau-tu-du-an-khu-do-thi-moi-2-thi-tran-mai-dam-354787.html.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

--> -->
Loading...