[Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang] Quy định điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất ở Hậu Giang

Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang được quy định như sau:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất ở

 

Đất ở tại đô thị: Diện tích của thửa đất (sau khi trừ diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông) tối thiểu là 36m2. Phải đảm bảo một trong các điều kiện sau: Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng lớn hơn hoặc bằng 19m thì chiều rộng của thửa đất và chiều dài các cạnh còn lại của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m; Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng nhỏ hơn 19m hoặc thửa đất tách ra không tiếp giáp với đường giao thông thì chiều rộng và chiều dài của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

Tách thửa đất như thế nào cho phù hợp. Nguồn: Báo Hậu Giang.

 

Đất ở tại nông thôn: Diện tích của thửa đất (sau khi trừ diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông) tối thiểu là 45m2. Phải đảm bảo một trong các điều kiện sau: Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng lớn hơn hoặc bằng 19m thì chiều rộng của thửa đất và chiều dài các cạnh còn lại của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m; Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng nhỏ hơn 19m hoặc thửa đất tách ra không tiếp giáp với đường giao thông thì chiều rộng và chiều dài của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất nông nghiệp

 

Khu vực đô thị: Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản là 700m2; Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác là 300m2.

 

Khu vực nông thôn: Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản là 1.000m2; Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác là 500m2.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

 

Khu vực đô thị: 45m2 (bề rộng và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 4m); Khu vực nông thôn: 60m2 (bề rộng và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 5m).

 

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà quy định về chuyên ngành đã quy định cụ thể diện tích tối thiểu để thực hiện dự án thì áp dụng theo quy định của chuyên ngành.

Hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân

 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức sau:

 

Đối với đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thuỷ sản: Theo diện tích thực tế đang sử dụng nhưng không quá 03ha (ba héc ta) cho mỗi loại đất.

 

Đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất: Theo diện tích thực tế đang sử dụng nhưng không quá 02ha (hai héc ta) cho mỗi loại đất.

 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vượt hạn mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Bên cạnh đó, tại Quyết định cũng quy định cụ thể điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất; các trường hợp không áp dụng hạn mức tối thiểu tách thửa đối với từng loại đất; quy định chuyển tiếp và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2022./.

 

Xem đầy đủ chi tiết: 

https://haugiang.gov.vn/web/so-tu-phap/xem-chi-tiet-tin_new/-/tin-tuc/Quy-inh-dien-tich-toi-thieu-uoc-tach-thua-at-oi-voi-tung-loai-at--han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-at-nong-nghiep-do-tu-khai-hoang-tren-ia-ban-tinh-Hau-Giang10040

 

Nguồn: Sở Tư pháp - Hậu Giang


 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

--> -->
Loading...