Quy hoạch đô thị gần 1.700ha giáp ranh TP Cần Thơ

 

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký Quyết định số 741/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Hậu Giang duyệt quy hoạch đô thị Đông Phú gần 1.700ha

 

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040. Theo Quyết định này, đô thị Đông Phú được định hướng là đô thị loại V, trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc của huyện Châu Thành với các chức năng như: công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đầu mối giao thông quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng phía Bắc huyện Châu Thành.

Thông tin về khu dân cư Đông Phú, Hậu Giang (Mới nhất) | Bản tin Hậu Giang

Xã nông thôn mới Đông Phú sẽ trở thành đô thị loại V. Nguồn: UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo Quy hoạch này, đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040, có diện tích 1.699,07ha, bao gồm toàn bộ ranh giới xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, giới hạn xác định: Phía Đông Bắc giáp sông Hậu tỉnh Vĩnh Long; Phía Tây Bắc giáp quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; Phía Tây Nam giáp xã Đông Thạnh và thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Phía Đông Nam giáp xã Phú Hữu và thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 

Mục tiêu quy hoạch là định hướng không gian phát triển đô thị Đông Phú đến năm 2040, phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đảm bảo tiêu chí đô thị loại V. Làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết, lập kế hoạch đầu tư, đề án thành lập đô thị loại V, đề án thành lập thị trấn, chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển đến năm 2040. Làm công cụ quản lý đô thị, các khu chức năng đô thị và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuât, hạ tầng xã hội phát triển hài hòa và bền vững, thu hút đầu tư, đảm bảo phát triển gắn liền với thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

 

Đô thị Đông Phú được định hướng là đô thị loại V, là đô thị vệ tinh nằm trên tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 91B, cách trung tâm thành phố Cần Thơ 20km, là trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc của huyện Châu Thành với các chức năng như: công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đầu mối giao thông quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng phía Bắc huyện Châu Thành. Là đô thị phát triển công nghiệp trọng điểm của huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung, trong đó trọng tâm phát triển công nghiệp đa ngành nghề như: chế biến, sơ chế nông sản, thủy sản, công nghiệp năng lượng, công nghiệp kỹ thuật cao, logistics... là vùng phát triển. Dự báo dân số đến năm 2030 là 25.000 người. Đến năm 2040 là 38.000 người. Diện tích đất xây dựng đô thị: Dự kiến đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 940ha. Dự kiến đất xây dựng đô thị đến năm 2040 khoảng 1.115ha.

 

Tỉnh dự kiến quy hoạch các ngành nghề về lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu; sản xuất, chế biến sản phẩm từ lương thực, thực phẩm; sản xuất đồ uống; may mặc; công nghệ chế biến, chế tạo khác.

 

Theo đó, định hướng phát triển nhà ở đô thị các dự án khu đô thị mới đồng bộ phải gắn với nhu cầu thực tế của địa phương và vùng phụ cận, xây dựng nhiều loại hình nhà ở mới đáp ứng cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là nhu cầu nhà ở phục vụ lao động trong các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các trung tâm dịch vụ. Trong đó ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp phục vụ dân cư. Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý nhà ở tại các khu đô thị mới phải đảm bảo hình thành các trung tâm công cộng khu ở các cấp được tổ chức trong các khu dân cư và các tiểu khu, nhóm nhà ở, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân đô thị.

 

Định hướng phát triển công nghiệp là theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, có xét đến năm 2050 xác định huyện Châu Thành thuộc vùng phát triển công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Dự kiến quy hoạch các ngành nghề về lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu; sản xuất, chế biến sản phẩm từ lương thực, thực phẩm; sản xuất đồ uống; may mặc; công nghệ chế biến, chế tạo khác.

 

UBND tỉnh Hậu Giang giao ông Phan Vĩnh Lộc - Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang chủ trì phối hợp với UBND huyện Châu Thành cùng các ngành có liên quan thực hiện công bố đồ án quy hoạch đúng theo quy định. Đồng thời, trình UBND tỉnh phê duyệt quy định về quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung đô thị được duyệt.

Tập trung nâng loại và phát triển đô thị

 

Về nâng loại và phát triển đô thị, năm 2023 tỉnh có kế hoạch sẽ công nhận xã Đông Phú, huyện Châu Thành đạt tiêu chí đô thị loại V; tiếp tục rà soát, đầu tư bổ sung để nâng loại các đô thị loại V lên loại IV phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; năm 2024 đề nghị công nhận 3 thị trấn đối với các đô thị loại V gồm: đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp; đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ và đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành.

Xây dựng và phát triển đô thị bền vững. Nguồn: Báo Hậu Giang.

 

Rà soát, điều chỉnh và lập mới các đồ án quy hoạch xây dựng để đảm bảo phục vụ cho quá trình phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển không gian đô thị, định hướng phát triển các khu chức năng, để làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ - du lịch.

 

Về định hướng phát triển đô thị tỉnh trong thời gian tới, ông Phan Vĩnh Lộc - Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết, sẽ triển khai thực hiện và hoàn thành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU BCH Đảng bộ tỉnh; Chương trình số 104-CTr/TU ngày 16-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lộ trình nâng loại đô thị đã được phê duyệt. 

 

Đến năm 2025, đảm bảo hoàn thành điều chỉnh và lập mới 12 đồ án quy hoạch xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 118 ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh xây dựng đô thị Cái Tắc đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV. Rà soát và xây dựng kế hoạch nâng chất các tiêu chí đô thị loại II đối với thành phố Vị Thanh, đô thị loại III đối với thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ để đảm bảo xứng tầm phát triển là các đô thị hạt nhân của tỉnh.

 

Dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án vào tháng 4-2022. Dự án được thực hiện với mục tiêu phát triển hệ thống các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Xây dựng thành phố Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu Đồ án quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.


 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

--> -->
Loading...