Hậu Giang: Vĩnh Viễn hướng đến đô thị loại V

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký ban hành Quyết định số: 532/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040. Theo Quyết định này, đô thị Vĩnh Viễn có diện tích hơn 4.000ha, dân số đến năm 2040 khoảng trên 17.000 người, là đô thị loại V trực thuộc tỉnh.

Hậu Giang quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn đến năm 2040

 

Đây là đô thị loại V trực thuộc tỉnh; là trung tâm cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp huyện, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện và vùng kinh tế phía Nam của tỉnh Hậu Giang. Có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Dân số đến năm 2030 khoảng 13.000 người; đến năm 2040 khoảng 18.000 người. Đến năm 2030 đất xây dựng đô thị khoảng 260ha và đến năm 2040 khoảng 400ha.

Định hướng phát triển huyện Long Mỹ là vùng kinh tế phía Nam của tỉnh Hậu Giang. Nguồn: Báo Xây dựng.

 

Về định hướng phát triển không gian đô thị, sẽ xem xét mở rộng hợp lý không gian xây dựng các khu chức năng của đô thị vào vùng đất trống có lợi thế về kết nối giao thông và kết nối thuận lợi với khu trung tâm đô thị Vĩnh Viễn (trung tâm hành chính, văn hóa, thể dục thể thao…) để trở thành một khu vực phát triển đô thị mới tập trung, đồng bộ, hiện đại có đặc trưng riêng. 

 

Quy hoạch các tuyến đường giao thông đô thị kết nối các chức năng trong đô thị (khu vực phát triển du lịch, khu dân cư, khu dịch vụ thương mại chuyên ngành…) với hệ thống giao thông đối ngoại, đặc biệt là hệ thống giao thông liên vùng để tạo thuận lợi giao lưu phát triển kinh tế. Xem xét điều chỉnh chức năng sử dụng đất một số khu vực cho phù hợp với định hướng phát triển của huyện Long Mỹ, điều chỉnh định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật quy hoạch chung đã được phê duyệt để phát huy hiệu quả quỹ đất đô thị. Phát triển các khu dân cư mới, tăng quỹ đất ở, đất công viên cây xanh, quảng trường cho đô thị. 

 

Bổ sung quỹ đất xây dựng các công trình tạo động lực phát triển đô thị như công trình dịch vụ thương mại, du lịch, công nghiệp. Cải tạo chỉnh trang, hoàn thiện nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư nông thôn từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V, tạo kết nối với khu vực xây dựng mới trong đó có mạng lưới giao thông, đường dây đường ống kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật…

Đô thị trung tâm tiểu vùng của vùng phát triển đô thị phía Tây Nam tại Hậu Giang

 

Ngày 20/02/2024 vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2045. Theo Quyết định này, thị xã Long Mỹ là một trong những đô thị phát triển của tỉnh và vùng phụ cận (Bạc Liêu và Sóc Trăng) với chức năng của đô thị là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật phía Tây Nam của tỉnh Hậu Giang, là đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp với hệ thống giao thông thông suốt, kiến trúc hiện đại mang đậm nét văn hóa vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là trung tâm đô thị của vùng du lịch sinh thái tự nhiên sông nước, du lịch văn hóa lịch sử và công nghiệp chế biến nông sản.

Hậu Giang huy động nguồn lực phát triển đô thị. Nguồn: Báo đầu tư.

 

UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2045. Theo đó, Đồ án quy hoạch chung thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2045 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị xã Long Mỹ, với tổng diện tích tự nhiên 14.926,5ha; bao gồm 09 đơn vị hành chính trực thuộc: 04 phường (Vĩnh Tường, Bình Thạnh, Thuận An, Trà Lồng) và 05 xã (Long Bình, Long Trị, Long Trị A, Long Phú, Tân Phú). Ranh giới được xác định: Phía Bắc giáp huyện Vị Thủy và huyện Phụng Hiệp; Phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng; Phía Đông giáp huyện Phụng Hiệp; Phía Tây giáp huyện Long Mỹ. Dự báo đến năm 2030: Khoảng 67.000 - 70.000 người. Dự báo đến năm 2045: Khoảng 77.000 - 80.000 người.

 

Đến năm 2030: Đất xây dựng đô thị khoảng 1.700 - 1.800ha, đất dân dụng khoảng 670 - 700ha. Đến năm 2045: Đất xây dựng đô thị khoảng 1.900 - 2.000ha, đất dân dụng khoảng 770 - 800ha.

 

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu thu thập tài liệu, số liệu, điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các yếu tố khác có liên quan. Phân tích, đánh giá hiện trạng đất đai, dân số, lao động, cơ sở kinh tế kỹ thuật, hình thái không gian, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các yếu tố xã hội có liên quan.

Phân tích các yếu tố biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến khu vực quy hoạch làm cơ sở đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển nhằm ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đánh giá tổng thể công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch chung đô thị Long Mỹ đã được phê duyệt. Nghiên cứu các định hướng từ các quy hoạch cấp trên và các biến động mới về phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng, xác định các yếu tố mới, những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh, những nội dung kế thừa để đạt mục tiêu phát triển đề ra.

 

Nhận xét chung về các dự án và chương trình đang triển khai; tính hiệu quả và sự phù hợp của các dự án, chương trình với mục tiêu, tầm nhìn phát triển của thị xã; đánh giá, phân tích về ưu, nhược điểm, các thành công và thất bại của dự án từ đó tìm ra các bài học kinh nghiệm. Đánh giá tổng hợp thực trạng về nguồn lực, các tiềm năng về điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu, nguồn nước, tài nguyên…); tiềm năng phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, nguồn nhân lực và các ưu thế phát triển. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, làm cơ sở cho việc tạo lập ý tưởng, chiến lược phát triển, đảm bảo tính khả thi, phát triển bền vững cho thị xã Long Mỹ trong tương lai.

 

Đồng thời, yêu cầu dự báo phát triển: Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển, mô hình phát triển đô thị nhằm xây dựng thị xã Long Mỹ phát triển ổn định, bền vững, phát huy vị thế, vai trò của một hạt nhân tăng trưởng quan trọng của vùng phía Tây Nam tỉnh Hậu Giang, đồng thời gìn giữ được những giá trị đặc trưng. Làm cơ sở để phát triển thị xã Long Mỹ hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, hướng đến thực hiện mục tiêu nâng chất đô thị Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, tạo tiền đề phát triển thị xã trong những năm tiếp theo, làm cơ sở để lập các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, đồng thời làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, thu hút đầu tư xây dựng và phát triển cho thị xã.

 

Phân tích vai trò, vị thế của thị xã Long Mỹ trong mối quan hệ vùng ĐBSCL, làm rõ vai trò, vị thế của thị xã Long Mỹ trên trục hành lang kinh tế đường bộ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau; vai trò của thị xã Long Mỹ là đô thị trung tâm tiểu vùng của vùng phát triển đô thị phía Tây Nam tỉnh Hậu Giang, là vùng sinh thái miệt vườn, nông nghiệp sinh thái công nghệ cao; là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật phía Tây Nam của tỉnh. Dự báo tăng trưởng về kinh tế, xã hội, dân số, lao động, đất đai và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; dự báo khả năng và quá trình đô thị hóa. Tiềm năng khai thác quỹ đất xây dựng đô thị, cụ thể hóa các hình thái phát triển theo khả năng đô thị hóa của thị xã. Các cơ sở kinh tế kỹ thuật đô thị phải phù hợp với quy chuẩn, quy phạm và các quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt.

 

Theo đó, định hướng phát triển không gian đô thị: Xác định tầm nhìn của thị xã Long Mỹ trong giai đoạn dài hạn, xác định các mục tiêu phát triển trong giai đoạn quy hoạch đến năm 2045. Đề xuất định hướng phát triển thị xã Long Mỹ dựa vào 4 trụ cột chính là: Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

 

Phát triển đô thị Long Mỹ có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, kết nối thông suốt giữa đô thị với các vùng phụ cận, phát triển các khu công nghiệp chế biến, khu liên hợp công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu tổ chức các trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cụm đổi mới thông minh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển 3 yếu tố “nông nghiệp sinh thái”, “nông thôn hiện đại” và “nông dân thông minh”.

 

Thiết lập được các mô hình kinh tế tuần hoàn, hình thành được các khu du lịch sinh thái nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững. Phát triển mở rộng không gian đô thị theo mối tương quan của mạng lưới giao thông. Xác định cấu trúc đô thị từ các tiềm năng, thế mạnh đặc trưng; khu vực đô thị hiện hữu cần bảo tồn, tôn tạo; khu vực đô thị sẽ chuyển đổi chức năng; khu vực đô thị sẽ phát triển mới; khu vực có mật độ dân cư hiện hữu cao; khu vực đô thị hóa nhanh nhằm tạo dựng một đô thị xanh, sạch, đẹp, có sự gắn kết hài hòa các yếu tố tự nhiên - xã hội - con người - văn hoá trên một không gian phát triển đô thị bền vững; Phát triển dịch vụ logistic, trung tâm đầu mối phân phối sản phẩm gắn với đầu mối cao tốc, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng…

 

Đề xuất quy mô và các giải pháp phân bố hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội cấp vùng, cấp đô thị đảm bảo phát triển bền vững, gồm: Mạng lưới khu, cụm công nghiệp, khu vực làng nghề, dịch vụ vận tải, trung tâm dịch vụ - thương mại; hệ thống khu, cụm, điểm sản xuất, du lịch; các khu trung tâm hành chính tập trung; mạng lưới trung tâm y tế; giáo dục - đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; nhà ở và phân bố dân cư; không gian xanh, quảng trường đô thị và các trung tâm chuyên ngành khác…

 

UBND tỉnh Hậu Giang giao UBND thị xã Long Mỹ là cơ quan tổ chức lập quy hoạch; Sở Xây dựng Hậu Giang là cơ quan thẩm định quy hoạch; UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan phê duyệt quy hoạch. Giao Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch theo nội dung Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.


 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

--> -->
Loading...