XÂY DỰNG CẦN THƠ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SÁC SÔNG NƯỚC VÙNG ĐBSCL