NỀN MẶT TIỀN_ĐƯỜNG TRƯƠNG VĨNH NGUYÊN, PHƯỜNG THƯỜNG THẠNH, QUẬN CÁI RĂNG