CẶP NỀN THỔ CƯ_HẺM 2, PHƯỜNG BÌNH THỦY, QUẬN BÌNH THỦY