BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG PHÁT TỔNG KẾT NĂM 2019 VÀ TRAO QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐẾN NHÂN VIÊN